Over

Ter afronding van haar studie heeft Nelleke stage gelopen bij de Gemeente Rotterdam en zich verdiept in de sociale cohesie en sociale netwerken in Oudeland, een buurt in Rotterdam waar veel stedelijke herstructurering plaatsvindt. Hiervoor is Nelleke in gesprek gegaan met bewoners om de behoeftes wat betreft sociale cohesie en sociale netwerken in kaart te brengen, evenals de gevolgen van de stedelijke herstructurering hierop.

Nelleke is enthousiast en heeft een open houding. Ze haalt energie uit het gesprek aangaan met mensen middels bijvoorbeeld diepte-interviews, het doen van kwalitatief onderzoek dus. Daarnaast vindt Nelleke het maken van de vertaalslag van onderzoek naar praktijk interessant: hoe ontstaan er praktische adviezen vanuit een complex vraagstuk? Nelleke is gedreven en vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan grotere maatschappelijke vraagstukken, waar bij RIGO ruimte voor is.

Lopende projecten

Publicaties