Over

Ik heb een enthousiaste en open houding en haal energie uit het gesprek aangaan met mensen middels diepte-interviews of focusgroepen. Het maken van de vertaalslag van onderzoek naar (praktijkgericht) advies en vind ik interessant. Ik ben gedreven en vind het leuk en belangrijk om een bijdrage te leveren aan grotere maatschappelijke vraagstukken, waar bij RIGO de ruimte voor is.

Binnen het Wonen lopen mijn interesses uiteen. Onderwerpen als duurzaamheid, discriminatie op de woningmarkt en de positie van starters op de woningmarkt interesseren mij. Binnen RIGO resulteert dit in een breed palet aan projecten en diverse opdrachtgevers waar ik mij voor inzet. Het afgelopen jaar heb ik mij bijvoorbeeld bezig gehouden met het schrijven van diverse beleidsstukken voor verschillende woningcorporaties door het land (ondernemingsplan, streefhuurbeleid, verkoopbeleid). Ook heb ik ervaring met het uitvoeren van draagvlakmetingen voor woningcorporaties en het begeleiden van een visitatietraject. Met het uitvoeren van rekenkameronderzoeken heb ik daarnaast ruime ervaring, bijvoorbeeld op het gebied van het woonbeleid en ruimtelijk beleid, of meer specifiek: duurzaamheid binnen het woonbeleid.

Lopende projecten