Gepubliceerd op:

Voor het ministerie van BZK onderzoeken we hoe meer grond beschikbaar kan komen voor sociale woningbouw. Met gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars verkennen we aan lokale werktafels welke obstakels in de weg staan en welke beleidsopties er zijn om deze weg te nemen. Mogelijke maatregelen kunnen variëren van het aanpassen van wet- en regelgeving tot andere samenwerking. Met experts en belangenorganisaties kijken we vervolgens wat consequenties van de verschillende opties.