Kees Dol

Senior onderzoeker/adviseur

kees.dol@rigo.nl
020 5221125
Bekijk LinkedIn profiel

Over

Ik heb veel belangstelling voor woningmarkten en het eigen woningbezit. Bij dat laatste hoort ook de financiële toegankelijkheid van de koopwoning voor koopstarters. Daarom houd ik ook de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt scherp in de gaten en ben goed bekend met financieringsconstructies zoals de Startersleningen en speciale ‘kortings’regelingen voor starters.

Ik bekijk de woningmarkt graag op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en vanuit diverse invalshoeken. Dat kan gaan om de kleine initiatieven, zoals co-housing en particulier opdrachtgeverschap, maar ik vind het ook erg interessant om een regionale woningmarktanalyse uit te voeren. Ik houd ook erg van de nuttige terugblik op het verleden en internationale vergelijkingen. Zo deed ik recent nog een studie naar de ervaringen rond de voormalige premiekoop-A-regelingen en werkte aan een vergelijkend onderzoek naar “Public Sector Performance in Housing Policy”. In mijn tijd bij de TU Delft was ik betrokken bij een aantal grote internationaal vergelijkende onderzoeksprojecten in opdracht van de EU. Dit was belangrijke input voor mijn proefschrift “West European home ownership markets and the Global Financial Crisis.”

In de afgelopen twee jaar bij RIGO was ik betrokken bij diverse onderzoeken naar speciale koopoplossingen voor starters. Dit leidde onder meer tot een “Afwegingskader voor betaalbare koop voor gemeenten in opdracht van het ministerie van BZK en enkele onderzoeken voor lokale overheden.

Ik studeerde sociale geografie in Utrecht en werkte van 1999 tot en met 2020 bij het Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft.

Lopende projecten

Publicaties