Kees Dol

Senior onderzoeker/adviseur

kees.dol@rigo.nl
020 5221125
Bekijk LinkedIn profiel

Over

Kees Dol heeft veel belangstelling voor het volkshuisvestingsbeleid en in het functioneren van woningmarkten. Bij dit laatste hoort ook betaalbaarheid en de financiering van het eigen woningbezit. Kees bekijkt de woningmarkt graag op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en vanuit diverse invalshoeken. Zo doet hij graag onderzoek naar kleine initiatieven, zoals co-housing en particulier opdrachtgeverschap, maar hij vindt het ook erg interessant om een regionale woningmarktanalyse uit te voeren. Vanwege zijn ervaring met internationaal vergelijkend onderzoek, kan hij reflecteren op het Nederlandse beleid en de woningmarkt. Een vraag die hij zich graag stelt is: “Waar komt het beleid in zijn oorsprong vandaan?” Waarom bouwen Belgen hun eigen huis terwijl we in Nederland niet zo’n traditie hebben?

Kees studeerde sociale geografie in Utrecht en werkte van 1999 tot en met 2020 bij het Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft, waar hij veel onderzoek deed in opdracht van overheden, corporaties, marktpartijen en koepelorganisaties. Hij is ook betrokken geweest bij een aantal grote internationaal vergelijkende onerzoeksprojecten in opdracht van de EU. In 2020 promoveerde hij op het proefschrift “West European home ownership markets and the Global Financial Crisis.” Dit proefschrift bestaat uit werk dat kwantitatieve en kwalitatieve methodes gebruikt en varieert van analyses op het huishoudensniveau tot instituties.

Lopende projecten

Publicaties