Gepubliceerd op:

In opdracht van woningcorporaties en huurdersverenigingen in Frieland, samenwerkend in het Projectteam Woonlasten Fryslân, verricht RIGO een onderzoek naar de betaalbaarheid en betalingsrisico’s van huurders. Daarbij worden CBS-microdata en een enquête gecombineerd. De microdata, gekoppeld aan woninggegevens van de corporaties, biedt een gedetailleerd beeld van de betaalbaarheid. Een enquête wordt uitgezet onder huurders om inzicht te krijgen in de beleving van betaalbaarheid en de impact van de snel stijgende inflatie en energie- en vervoerskosten op verschillende huurders. Het onderzoek biedt inzicht in de betaalbaarheid en kwetsbaarheid van verschillende huurders, op basis waarvan meer doeltreffend beleid kan worden gevoerd. Denk daarbij aan passend toewijzen, huurprijsbeleid en de verduurzaming van woningen.