Gepubliceerd op:

De gemeenteraad van Amsterdam maakt zich al geruime tijd zorgen over discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt. Aanleiding voor deze zorgen is onder meer een landelijk onderzoek van de Groene Amsterdammer uit 2018, waaruit bleek dat discriminatie in de particuliere huursector regelmatig voorkomt. Inmiddels heeft het Rijk een landelijk programma tegen discriminatie op de woningmarkt opgezet. Daarnaast laten diverse gemeenten eigen onderzoeken uitvoeren om de omvang van het probleem in kaart te brengen. De gemeente Amsterdam heeft RIGO gevraagd om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Daarbij maken we gebruik van mystery guests.