Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft RIGO onderzocht in hoeverre woningzoekenden met een migratieachtergrond gediscrimineerd worden bij het zoeken naar een particuliere huurwoning. Aanleiding was onder meer een landelijk onderzoek van de Groene Amsterdammer uit 2018, waaruit bleek dat discriminatie in de particuliere huursector regelmatig voorkomt.

Mystery guests

Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van praktijktesten door mystery guests. Ten eerste zijn verhuurmakelaars telefonisch benaderd om te testen of zij bereid zijn om, op verzoek van de (fictieve) eigenaar, kandidaten met een migratieachtergrond te weren. Deze mystery calls zijn uitgevoerd door de Onderzoekfabriek. Een derde van de verhuurmakelaars bleek bereid tot discriminatie bij de selectie.

In het tweede deel van het onderzoek is getest of woningzoekenden met een migratieachtergrond daadwerkelijk gediscrimineerd worden. Hiervoor zijn particuliere verhuurders onder verschillende namen benaderd met de vraag of een geadverteerde woning nog beschikbaar was. Uit de resultaten blijkt dat woningzoekenden met een niet-Nederlandse naam bij dezelfde woning vaker een negatieve reactie krijgen dan woningzoekenden met een Nederlandse naam.

Naar aanleiding van het onderzoek gaat de gemeente Amsterdam in gesprek met makelaars en verhuurders uit de stad om maatregelen te nemen die discriminatie tegengaan.