Gepubliceerd op:

Vanaf heden is Fanny Gelissen onderdeel van ons team van onderzoekers en adviseurs. Na jaren bij onder andere woningcorporaties aan de slag te zijn geweest, zet ze deze kennis en ervaring bij ons in. Bijvoorbeeld om onderzoek en advies op maat te kunnen bieden op de thema’s woonruimteverdeling en leefbaarheid. Fanny: ‘Ik vind het belangrijk dat de wet- en regelgeving rondom wonen begrijpelijk, uitlegbaar maar uiteraard ook effectief is. Het is goed je daarbij af te blijven vragen: welk probleem willen we oplossen en zetten we hier de juiste middelen voor in?