Gepubliceerd op:

> Dorien Frinking is gestart als assistent onderzoeker en -adviseur bij RIGO. Ze studeerde Spatial Planning en is hierbinnen veel bezig geweest met gebiedsontwikkeling en hoe verschillende functies samengaan en elkaar beïnvloeden. Eerder liep ze stage bij een adviesbureau en een semipublieke organisatie, waardoor ze beiden kanten van het proces achter ruimtelijke beslissingen heeft gezien. Ze heeft voor een ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en gelooft dat passend beleid en correcte implementatie beginnen met gedegen onderzoek. Met deze insteek en altijd een geografische bril op zak heeft ze veel zin om RIGO te versterken.

> Tobias Meppelink is geograaf en demograaf, en is geïnteresseerd in thema’s als kansenongelijkheid en betaalbaarheid. Tijdens zijn master Population Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen liep hij stage bij OIS Amsterdam, en onderzocht voor zijn afstudeerscriptie welke huishoudenseigenschappen bepalend zijn om wel of niet naar een opkomende/gentrificerende wijk in Amsterdam te verhuizen. Bij RIGO zal hij zijn kennis van geografie en demografie, alsmede zijn vaardigheden in kwantitatief onderzoek inzetten om woonvraagstukken te helpen beantwoorden.