Gepubliceerd op:

1. Businesscases voor meer betaalbare woningen

Het Rijk wil met een woningbouwimpuls van 1 miljard de bouw van betaalbare woningen versnellen, met name in de regio’s waar woondeals zijn gesloten. Om in aanmerking te komen voor een Rijksbijdrage moeten gemeenten kunnen aantonen dat die bijdrage nodig is om sneller meer betaalbare woningen te bouwen. Hiervoor moeten zij per woningbouwplan een businesscase opstellen en door externe deskundigen laten toetsen.

2. Flexwoningen voor spoedzoekers

Er komt een tijdelijke vrijstelling in de verhuurderheffing (voor maximaal 15 jaar) voor flexibele en tijdelijke woningen die tussen 2020 en 2024 worden gebouwd. Dit biedt een unieke kans om snel extra betaalbare woningen te creëren voor spoedzoekers. Hoog tijd dus om locaties te zoeken voor deze woningen, zeker voor gemeenten die nog niet actief zijn op het gebied van flexwonen.

3. Invulling lokaal maatwerk corporaties

Corporaties hebben bij de woningtoewijzing nu 10% vrije ruimte. Deze toewijzingsruimte wordt vergroot naar 15%, zodat meer ruimte komt voor lokaal maatwerk. Voorwaarde daarbij is dat corporaties, gemeenten en huurders daar gezamenlijk beleid voor maken. Een eerste stap is om in beeld te brengen wat de nieuwe, gedifferentieerde inkomensgrenzen betekenen voor de kansen van woningzoekenden die daarbuiten vallen, zoals alleenstaanden met een laag middeninkomen.