Wat is bijvoorbeeld een passende instrumentenkoffer en welke sturingsinformatie is voorhanden en/of heb je nodig? Zo vormen wij voor onze opdrachtgevers een beeld van de plancapaciteit en monitoren we deze. Plannen kunnen veranderen, niet doorgaan of er kunnen ieder jaar nieuwbouwplannen bijkomen, maar sturing begint bij inzicht in de voornemens.

In opdracht van projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten verkent RIGO de mogelijkheden voor nieuwe bouwprojecten. Denk aan woningen, kantoren of voorzieningen.

Met dit locatiegericht onderzoek dragen we bij aan het zo goed mogelijk op de voorkeur van de markt afstemmen van de projecten. We gaan in op de vraag (marktpotentie) en op de financiële haalbaarheid. Iets later in de keten voeren we voor verschillende opdrachtgevers de zogenaamde toets op de Ladder van duurzame verstedelijking uit. Doorgaans in de vorm van een rapportage als onderdeel van een bestemmingsplanprocedure. We kijken eerst samen met de opdrachtgever of een onderbouwing eenvoudig(er) kan en welke kans van slagen de toets heeft. Daarnaast begeleiden we vaak het hele proces van onderbouwing tot goedkeuring van een plan.

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, neem direct contact op met onze onderzoekers: