Gepubliceerd op:

Ten behoeve van het experiment Flexibel Huren heeft RIGO een berekening gemaakt van acceptabele huurquotes. Daarbij is gebruikgemaakt van twee benaderingen. Een beleidsmatige benadering, waarbij de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag als uitgangspunt zijn genomen. En een residuele benadering waarvoor we Nibud-cijfers hebben gebruikt.