Gepubliceerd op:

Voor een corporatie in het Hoge Noorden brengen we dit sinds het voorjaar in de praktijk. Aan de hand van de Beleids8baan is een vastgoedsturingsproces doorlopen, resulterend in een Portefeuilleplan en een input voor de begroting. We koppelen daarbij onze kennis van vastgoedsturing en onze analysevaardigheden aan beschikbare instrumenten (zoals FMP, PAM, de Complexmonitor en de Transparantietool) en aan onze praktijkervaring bij woningcorporaties.

De opgave voor de betrokken corporatie is groot. Naast de reguliere opgaven op het gebied van betaalbaarheid, kwaliteit en verduurzaming is er in het werkgebied sprake van krimp, vergrijzing en aardbevingsproblematiek. Dit brengt onzekerheid voor huurders én verhuurders met zich mee. Het vraagt ook om scherpe, goed onderbouwde keuzes en goed zicht op de financiële risico’s van het te voeren voorraadbeleid.

Behalve aan vastgoedsturing werkt RIGO bij deze corporatie óók aan een duurzaamheidsvisie- en programma, aan nieuw huurbeleid en aan een nieuw sociaal plan bij sloop en renovatie. Het ontwikkelen van dit beleid helpt de organisatie meer grip te krijgen op de uitdagingen waarmee ze te maken krijgt. RIGO ontlast hiermee de organisatie op andere terreinen, zoals de dialoog met belanghouders. Ook op deze wijze werken we dus aan de kwaliteit van beleid in het woondomein.