Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeente Roosendaal onderzoeken we samen met Careinvest en Kuiper Compagnon de voorkeuren onder de bewoners van Roosendaal naar mogelijke woonarrangementen in combinatie met zorg. RIGO zet daarvoor de methodiek van het conjunct meten in. Dat is een methodiek waarbij een groot aantal bewoners middels een enquête kunnen kiezen tussen verschillende arrangementen. De enquête is zo opgezet dat we uit de antwoorden kunnen afleiden welke aspecten van zo’n arrangement het belangrijkst zijn voor verschillende groepen inwoners. Een voorbeeld van een arrangement is het wonen in een hofje en voorbeelden van aspecten zijn dan: zorg aan huis, dagelijkse voorzieningen op korte afstand, mantelzorgers in de directe omgeving, de grootte en prijs van de woning etc. Op basis van de uitkomsten kan de gemeente keuzen maken welk specifiek aanbod in welke buurten van de stad ter aanvulling zij wil (laten) realiseren.