Gepubliceerd op:

In opdracht van Gemeente Etten-Leur, Woningstichting Etten-Leur (WEL) en HuurderBelangenVereniging Etten-Leur (HBV) onderzocht RIGO de ontwikkeling van doelgroepen en de woningbehoefte en de bestedingsruimte van huurders in de sociale huursector. Dit onder andere als basis voor nieuwe prestatieafspraken.