Gepubliceerd op:

De gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen willen de woonlastenbenadering integreren in hun woningbouwbeleid. In samenwerking met de Stadsregio heeft RIGO een handreiking (‘menukaart’) voor gemeenten opgesteld, waarin verschillende opties worden benoemd. We putten daarbij uit onze eigen kennis en ervaringen in den lande.