Gepubliceerd op:

De Unieke Kansen Regeling ‘Naar energieneutraal wonen’ (UKR NEW) subsidieerde gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars die energiebesparing (tenminste 45% minder CO2-uitstoot) in woningen op een vernieuwende manier aanpakken. In dit rapport worden de ervaringen van bewoners met het NEW-project in Biddinghuizen geevalueerd. De UKR REW was onderdeel van het SEV programma ‘De energiesprong’.