Gepubliceerd op:

Elk stadsdeel kent één WSWonen. Deze steunpunten bieden ondersteuning aan alle Amsterdamse huurders, bewoners(groepen) en woningzoekenden. Tegenwoordig bieden meerdere wijksteunpunten ook hulp aan eigenaar-bewoners.

In 2013 heeft de gemeentelijke dienst Wonen, Zorg en Samenleving (WZS) RIGO gevraagd een externe evaluatie uit te voeren naar het functioneren van de WSWonen in de periode 2009-2012. Deze evaluatie heeft in twee fasen plaatsgevonden.

In de eerste fase is op basis van schriftelijke bronnen in beeld gebracht welke werkzaamheden door de verschillende WSWonen allemaal worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de bevindingen uit de eerste fase is een vervolgonderzoek uitgevoerd, waarbij de doelmatigheid van de WSWonen onderwerp van onderzoek was.

Voor dit vervolgonderzoek hebben wij onder andere diverse (verdiepings)interviews gehouden met de betrokken WSWonen en Stadsdelen. Het evaluatierapport van de WSWonen is besproken in de raadscommissie van 29 januari.

Lees meer over deze evaluatie en onze bevindingen over het functioneren van de WSWonen in Amsterdam in het rapport.