Gepubliceerd op:

De vaststelling van de nieuwe regionale huisvestingsverordening ging onder meer gepaard met de introductie van zoekwaarde, een spoedmodule met loting en het afschaffen van een aantal labels, waaronder het vestigerslabel.

De corporaties en gemeenten in Gooi en Vechtstreek wilden de effecten van deze wijzigingen onderzoeken. RIGO heeft deze evaluatie in samenwerking met WoningNet uitgevoerd.