Gepubliceerd op:

Voor het thema leefbaarheid maakt het Ministerie in de voortgangsrapportage onder meer gebruik van de analyse die is gemaakt in de rapportage ‘Verbetering en verschillen: een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016’. RIGO en Atlas voor Gemeenten brachten de stand en ontwikkeling van de leefbaarheid in de krimp- en anticipeergebieden in Nederland in beeld. Dit is vervolgens zichtbaar gemaakt in kaartbeelden en grafieken. De factsheets per regio gaan in op de ontwikkelingen van de leefbaarheid én op welke dimensies en/of indicatoren de ontwikkelingen zich vooral voordoen.