Gepubliceerd op:

Nederland is in de twintigste eeuw explosief gegroeid. De bevolkingsomvang nam toe van vijf miljoen in 1900 tot bijna zeventien miljoen anno 2014. Dat heeft grote impact op de bebouwde omgeving gehad. Van organische groei was de laatste honderd jaar nauwelijks meer sprake. Op de kaartbeelden is goed te zien hoe planmatig Nederland is ontwikkeld door de jaren heen. Centraal liggen de historische centra, met als jaarringen daaromheen wijken uit opeenvolgende periodes. De eerste ring wordt gevormd door de vooroorlogse wijken, gevolgd door achtereenvolgens de vroeg-naoorlogse wijken (jaren vijftig) en doorzonwijken (jaren zestig-zeventig). Ten slotte zijn aan de randen grote bloemkool- (jaren zeventig-tachtig) en VINEX-uitbreidingswijken (sinds de jaren negentig) verschenen.

Van de meeste delen van Nederland heeft RIGO de groei van de bebouwing op de kaart weergegeven in de vorm van tijdreeksen. Deze zijn op de website ‘Wonen op de kaart’ te vinden. RIGO kan meer specifiek inzicht bieden in de opbouw van Nederland. Daartoe hebben wij de gebiedstypering ontwikkeld. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe de fysieke woonomgeving er uitziet en wat de sociale kenmerken van de bevolking zijn.