Gepubliceerd op:

De gemeente Deventer heeft sinds 2002 een taakstelling voor de bouw van goedkope huur- en koopwoningen. Vooral voor koopwoningen is de realisatie daarvan sterk achtergebleven. Veel betrokken partijen betwijfelen of het wel nodig is om deze woningen te bouwen. In opdracht van de rekenkamercommissie Deventer bracht RIGO in beeld wat de oorzaken en gevolgen zijn van het niet halen van deze taakstelling.