Gepubliceerd op:

Het belangrijkste aandachtspunt daarbij was de samenhang met het ruimtelijke ordeningsbeleid.