Gepubliceerd op:

Er is nog steeds onvoldoende informatie over de ontwikkeling van de grondprijzen voor woningbouw naar verschillende marktsegmenten. Uit het onderzoek blijkt dat voor projectmatige woningbouw geen eenduidig beeld is te geven of en op welke wijze gemeenten in de afgelopen jaren hun grondprijzen hebben laten meebewegen met de ontwikkeling van de woningprijzen. In algemene zin kan geconcludeerd worden dat gemeenten gekozen hebben om hun grondprijzen te verlagen, maar de wijze waarop zij dat doen is divers.

Bij vrije kavels voor eigenbouw geven de cijfers van het Kadaster aan dat grondprijzen  later zijn gedaald dan de woningprijzen, en ook relatief minder. Het onderzoek vormde een bouwsteen voor de visie op grondbeleid van het kabinet. Zie hiervoor ook de begeleidende kamerbrief bij de rapportage.