Gepubliceerd op:

De dynamiek op de Amsterdamse woningmarkt is de afgelopen jaren behoorlijk teruggelopen, zeker in de sociale voorraad. De gemeente Amsterdam wil samen met de woningcorporaties proberen om meer beweging te krijgen in de woningmarkt. Eén manier om dat te doen is het revitaliseren van het instrument woningruil.

Maar hoe groot is woningruil eigenlijk? Wie zijn de ruilwoningzoekenden en waarom willen ze van woningruil gebruikmaken? Zijn er drempels die door gemeente en corporaties weggenomen kunnen worden? Hoe voorkomen we oneigenlijk gebruik? Is huurmatiging bij woningruil verstandig en onder welke voorwaarden is hier draagvlak voor?

Om woningruil effectief te kunnen stimuleren, is RIGO op zoek gegaan naar de antwoorden op deze vragen voor de gemeente Amsterdam. Daarvoor hebben we onder andere ruim 800 ruilwoningzoekenden ondervraagd. Maar ook spraken we met betrokken corporaties over hun ervaringen met woningruil. Uitkomst? Woningruil in Amsterdam neemt in rap tempo af. Het vinden van een ruilpartner is niet makkelijk, en als je iemand gevonden hebt werken de regels niet mee.