Gepubliceerd op:

In Nederland zijn ca 100 goederenemplacementen, waarvan 30 emplacementen worden gebruikt voor het rangeren met wagens beladen met gevaarlijke stoffen. Het feit dat op ieder emplacement sprake is van een ander lokaal bevoegd gezag voor de Wabo-vergunning leidt tot een zekere mate van diversiteit in de voorschriften per emplacement. De ambitie is nu om te komen tot uniforme, vaste en robuuste afspraken voor emplacementen.

RIGO en Antea ontwikkelden een afwegingskader waarmee we kunnen bepalen welke voorzieningen gegeven kosten, de belangrijkste type ongevallen en de belangrijkste risico’s voor de omgeving het meest geschikt zijn om die ambitie te realiseren.