Gepubliceerd op:

In het najaar van 2016 heeft RIGO het rapport ‘Actualisatie woningmarktonderzoek’ opgeleverd. In dit rapport is op regionaal niveau de actuele en toekomstige situatie op de woningmarkt in West-Brabant, Tholen en Bevelanden in beeld gebracht. Op factsheets zijn resultaten op gemeentelijk niveau weergegeven. Corporaties R&B Wonen en Stadlander wensten meer inzicht in de woningmarkt in wijken en kernen in hun werkgebied, als onderlegger voor op te stellen kernvisies. Het ging om wijken en kernen in de gemeenten Borsele, Reimerswaal, Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom en Tholen.