Gepubliceerd op:

In 2011 en 2012 hebben acht corporaties onder begeleiding van Platform31 geëxperimenteerd met het bevorderen van de doorstroming in de sociale huurvoorraad met huurkorting en verhuisbegeleiding.

Uit de evaluatie van het experiment blijkt dat ouderen bereid zijn naar een kleinere woning te verhuizen als het verschil in huurprijs niet te groot is en als de corporatie ze begeleidt bij de verhuizing. Op deze manier komen er grotere eengezinswoningen voor jonge gezinnen vrij.

De belangrijkste conclusie van het experiment is dat een combinatie van huurkorting, voorrang op andere woningzoekenden en bemiddeling succesvol is om verhuizingen te stimuleren. De gedachte dat één verhuizing een reeks verhuizingen op gang zou brengen, bleek te kloppen. Het experiment heeft bovendien laten zien dat de aanpak met huurkorting te betalen is voor corporaties.