De dynamiek op de woningmarkt wordt voor een belangrijk deel bepaald door stappen die huishoudens in de diverse stadia van hun leven maken. Maken bijvoorbeeld lege-nest gezinnen nog een stap als de kinderen het huis uit zijn of blijven ze zitten tot het niet langer gaat? Tegen de achtergrond van de vergrijzing maakt dit nogal wat uit, zowel voor de vraag naar als voor het aanbod aan woningen. En blijven bijvoorbeeld jongeren in de stad wonen, ook na de geboorte van hun eerste kind of verhuizen ze dan alsnog naar groene suburbs? In dit project bekijken we trends in woningmarktdynamiek in relatie tot huishoudensvorming.