In de nieuwe gemeente Altena werken de woningcorporaties en gemeente nauw samen bij de invulling en uitvoering van hun woonbeleid. Eén van de prestatieafspraken die zij hebben gemaakt is om gezamenlijk onderzoek te doen naar de positie van middeninkomens op de woningmarkt.

Tussen wal en schip

Dit thema staat momenteel sterk in de belangstelling. Er bestaan met name zorgen over de kansen van woningzoekenden die teveel verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en te weinig om een koopwoning te kunnen financieren. Zij dreigen, mede als gevolg van strengere inkomensvoorwaarden voor corporatiewoningen en hypotheken, ‘tussen wal en schip te vallen’. Hoe groot deze groep is, is sterk afhankelijk van de lokale woningmarktsituatie. In het onderzoek kijken we zowel naar de huidige woonsituatie en woonlasten van middeninkomens in Altena als naar hun mogelijkheden om te verhuizen naar sociale of particuliere huurwoningen of koopwoningen. Op basis van de uitkomsten werken we samen met de gemeente en corporaties concrete aanbevelingen uit.