Gepubliceerd op:

In de training kwamen diverse onderwerpen aan bod, afgestemd op de opleidingsbehoefte van de aanwezigen. In elk cursusblok zorgden we voor voldoende ruimte voor gesprek en lokale verdieping. De algemene kennis die wij inbrachten koppelden we steeds aan de (specialistische) kennis van de aanwezigen, de lokale praktijk of een actuele casus. Dit maakte dat de opgedane kennis en kunde direct toepasbaar werd in de praktijk en de aanwezigen vooral ook van elkaar leerden.

Na een algemene introductie op het woonbeleid gingen we in op de rol van cijfers in beleidsvorming op woongebied en de geldende wettelijke kaders. In de andere cursusdagen zochten we themagewijs de verdieping op aan de hand van een aantal actuele onderwerpen. Aan de orde kwamen de onderwerpen: betaalbaarheid, woonruimteverdeling, woningcorporatiebeleid en –financiën, leefbaarheid, gemengde wijken, ruimtelijke ordening en grondbeleid.

Cursus- en trainingsaanbod

RIGO verzorgt regelmatig trainingen of cursussen voor gemeentes, gemeenteraden, woningcorporaties, college’s van Burgemeester en Wethouders of huurdersorganisaties. Dit is altijd maatwerk. De lengte van elke training of cursus varieert van een of twee uur tot meerdere dagdelen. Naast ons maatwerk aanbod organiseren we samen met de TU Delft regelmatig de 2-daagse cursus Trends in de woonruimteverdeling en leveren we een bijdrage aan het trainee-programma Talent in Huis.

Neem voor meer informatie over ons cursus- en trainingsaanbod contact op met Thierry Wever.