Gepubliceerd op:

Voor woningcorporatie Parteon, met ruim 16 duizend woningen in de Zaanstreek, voerde RIGO MKBA’s uit van de aanpak van huurachterstanden en woonfraude. Deze aanpak is erop gericht om huurachterstanden in een vroeg stadium op te pakken door middel van maatwerk voor de klant. De MKBA laat zien dat de aanpak gunstig uitpakt voor Parteon zelf en de maatschappij als geheel. Parteon is tevens actief in het bestrijden van woonfraude. Denk aan onder- of doorverhuur en onrechtmatig gebruik als hennepteelt / drugslab / prostitutie of kraak. De bestrijding van woonfraude blijkt volgens de MKBA een groot maatschappelijk rendement op te leveren, omdat woonfraude in veel gevallen gepaard gaat met andere vormen van fraude, bijvoorbeeld met uitkeringen en toeslagen.