Gepubliceerd op:

RIGO ondersteunt de regio Foodvalley met het actualiseren van de modelhuisvestingsverordening n.a.v. de recente wijzigingen in de Huisvestingswet. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de ruimere mogelijkheden t.b.v. het met voorrang huisvesten van lokaal woningzoekenden en woningzoekenden met vitale beroepsgroepen, alsmede ook de mogelijkheid om te kunnen sturen binnen de betaalbare koop (nieuwbouw).