Gepubliceerd op:

In de woonvisie ‘Doorbouwen aan een een (t)huis!’ heeft de gemeente Haarlem de ambitie uitgesproken om het woningaanbod te vergroten, met name in het sociale en middeldure segment. De vraag is welke rol particuliere verhuurders (kunnen) spelen bij het realiseren van deze ambitie.

In opdracht van de gemeente onderzocht RIGO de ontwikkeling van de particuliere huursector. Naast analyse van de cijfers zijn we in gesprek gegaan met de verhuurders over de huidige trends op de woningmarkt en het beleid van de gemeente.

In Haarlem bestaat 18% van de woningvoorraad uit particuliere huurwoningen. De afgelopen jaren steeg de omvang van de particuliere huurvoorraad van bijna 11.000 in 2013 naar ruim 13.000 woningen in 2017. Deze groei past binnen de trend in de Metropoolregio Amsterdam. Een groot deel van de toename is het gevolg van nieuwbouw. Ook de komende jaren worden nog veel nieuwe particuliere huurwoningen opgeleverd.

De meeste particuliere huurwoningen in Haarlem worden verhuurd door private personen. Andere spelers zijn onder meer kleine en institutionele beleggers. Vooral institutionele beleggers zouden in de nabije toekomst een rol willen spelen bij het uitbreiden van het middensegment in Haarlem. Dit vergt goed overleg tussen gemeente, beleggers en ontwikkelaars. Aan de samenwerkingstafel middenhuur is hiertoe al een eerste stap gezet.