Gepubliceerd op:

Op welke manier hebben demografische en economische ontwikkelingen invloed op de woningbehoefte in de regio voor de komende jaren? RIGO onderzocht het.

De samenwerkende corporaties in West-Brabant, Tholen en Bevelanden hebben een rijke traditie van afstemming in woningmarktonderzoek en beleidsvorming. Voor de gehele regio zijn in 2016 de situatie op de woningmarkt en de ontwikkeling van de woningbehoefte in kaart gebracht. Begin 2017 stellen de corporaties gezamenlijk hun nieuwe visie op de opgaven vast. Eerdere onderzoeken en visies zijn te vinden op www.visiewoningmarkt2030.nl.