Gepubliceerd op:

Op verzoek van de gemeenteraad van Zoetermeer heeft RIGO een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van het risicobeheersingssysteem voor de grondexploitaties in Zoetermeer. De uitkomst van het onderzoek was dat Zoetermeer goede maatregelen neemt om de risico’s te beperken. Download de raadsbrief en rapport op www.zoetermeer.nl.