Gepubliceerd op:

Het College van de Gemeente Amsterdam heeft in 2011 ingestemd met de uitwerking van het voorstel voor een Nieuwe Amsterdamse Woonruimteverdeling. Een van de voorstellen is een nieuw verdeelmodel, waarin meer keuzemogelijkheden worden geboden voor spoedzoekers en selectieve zoekers. Voor de uitwerking van dit voorstel heeft de gemeente de resultaten gebruikt van een effectverkenning die RIGO eerder dit jaar heeft uitgevoerd, in samenwerking met hoogleraar Maarten van Ham van de TU Delft.Bij de effectverkenning is gebruikgemaakt van een simulatiemodel dat RIGO ontwikkeld heeft om de invloed van verdelingscriteria op de verhuringen in beeld te brengen. Met behulp van dit model is het mogelijk om de effecten van verschillende criteria te vergelijken. Om de effecten voor een specifiek gebied te kunnen kwantificeren, worden lokale of regionale cijfers in het model gestopt. Zo hebben we in de effectverkenning voor de Gemeente Amsterdam becijferd hoe groot het effect op de doorstroming is van een eventuele afschaffing van woonduur en de invoering van een lotingmodule. Daarbij konden we ook laten zien welke groepen woningzoekenden meer en welke minder woningen toegewezen zouden krijgen.