Gepubliceerd op:

In 2010 heeft RIGO in samenwerking met de gemeente Leeuwarden een sociale index voor Leeuwarden ontwikkeld. In 2012 is de sociale index geactualiseerd. Om de ontwikkelingen in de tijd te blijven monitoren, heeft de gemeente Leeuwarden eind 2014 opnieuw een enquête uitgezet onder haar bewoners. Met behulp daarvan is de sociale index wederom geactualiseerd.