Gepubliceerd op:

Dit rapport is als achterliggende studie gepubliceerd bij de ‘Staat van de woningmarkt‘ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het herstel van de koopwoningmarkt zet zich in de afgelopen kwartalen stevig door, maar meer in aantallen verkopen dan in prijs. Het prijsherstel is er wel, maar is in vergelijking tot de daling van 2008 tot medio 2013 nog bescheiden. Dit spoort met de nog beperkte ontwikkeling van inkomens en leencapaciteit. De lage rente heeft het herstel sterk geschraagd en draagt bij aan het gestegen vertrouwen in de markt.

Dat de relatie inkomen-woonlasten bij koopwoningen nog kan knellen blijkt uit nog oplopende achterstanden bij hypotheekbetalingen en de verliesdeclaraties van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), maar het aandeel in de totale koopmarkt blijft beperkt. De totale hypotheekschuld begint licht te groeien, terwijl de verhouding hypotheek ten opzichte van inkomen en woningwaarde naar verwachting iets gezonder wordt.

De nieuwbouw van woningen is momenteel de belangrijkste motor van het herstel in de bouwmarkt. Het nieuwbouwaanbod in de koopsector volgt met enige moeite de aangetrokken vraag: door meer verkopen lijkt het resterende aanbod te verkrappen. Er is op de meeste plaatsen voldoende aanbod aan locaties, maar in de ontwikkeling van nieuwe projecten is de financiering vaak een vertragende factor.