Gepubliceerd op:

Gaan bewoners op een slimme manier om met energiebesparende maatregelen, en hoe ervaren ze die eigenlijk? Werken innovatieve energiezuinige installaties zoals verwacht? Is de samenwerking tussen energiezuinige bouwers en ontwerpers voor verbetering vatbaar?

Om antwoord op die vragen te krijgen, hebben TNO, RIGO en van Beek gedurende een aantal jaar de totstandkoming en de resultaten van ruim twintig projecten uit de Energiesprong op de voet gevolgd. Voor een deel waren dat zeer energiezuinige nieuwbouw en renovaties, voor een deel NOM-projecten (nul op de meter). De monitoring heeft een goed beeld gegeven van wat er goed gaat, wat er beter kan en wat veelbelovend is qua proces, techniek en resultaat – voor de bewoners en voor het milieu. De Energiesprong is eind 2016 beëindigd en opgevolgd door de Stroomversnelling, een initiatief van bouwers en woningcorporaties om Nul op de Meter renovaties op gang te brengen.

Publicaties

De lessen uit de Energiesprong zijn samengevat in een aantal artikelen die kunnen worden gedownload via www.energielinq.nl . Een overkoepelend beeld is gepubliceerd in VV+ nr. 8 – thema duurzame transformatie. Ook is er begin november 2017 een artikel verschenen in Energeia naar aanleiding van een inventarisatie van de kosten van de projecten. Het oorspronkelijke artikel over de kosten kan worden gedownload bij RIGO.