Gepubliceerd op:

In het Romeinse rijk was het bezit van een buitenverblijf naast de reguliere woning voor de elite een normaal verschijnsel. In het welvarende Nederland is dat niet anders.

Vanaf 2002, toen het voor het eerst werd onderzocht, neemt het tweede woningbezit van Nederlanders gestaag toe. Zelfs in de crisisjaren 2009-2012 was dit het geval, zo blijkt uit het Woononderzoek Nederland 2012.Wel blijkt dat de recente groei vooral in het binnenland heeft plaatsgevonden, waar voorheen sprake was van een globalisering. Saillant is dat het lang niet alleen officiële recreatiewoningen betreft. De toename voltrekt zich meer via de bestaande reguliere woningvoorraad.

Van de Nederlandse huishoudens heeft 2,8% in 2012 een tweede woning, een voorraad van ten minste 211.600 tweede woningen in binnen- en buitenland. Daarnaast is 1,6% in het bezit van een stacaravan (inclusief ‘chalets’), een voorraad van ruim 117.700. Het bezit van stacaravans nam af in 2002 tot 2009, maar deze afname blijkt in de afgelopen jaren tot staan te zijn gekomen. Caravans vinden we vooral in eigen land. De bezitters hebben van een mooie zomer kunnen genieten. Toch nog maar niet wegdoen, die caravan?