Gepubliceerd op:

In het rapport ‘Verschuivende woningbehoefte?‘ heeft RIGO op het niveau van de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond een raming gemaakt van de woningbehoefte in 2020 (in drie scenario’s) en deze geconfronteerd met de woonsituatie anno 2012 en een raming van de voorraad in 2020. Op verzoek van de gemeenten is deze confrontatie ook op gemeenteniveau gedaan.