Gepubliceerd op:

In 2017 heeft RIGO voor het eerst het beleid voor kamerbewoning in de gemeente Den Haag geëvalueerd. Twee jaar later was het tijd voor een vervolgmeting. Ten opzichte van de eerste meting blijkt het aantal adressen met kamerbewoning sterk te zijn toegenomen, vooral in wijken die al een slechte leefbaarheid hadden. Kamerbewoning vindt vooral plaats in de goedkopere wijken van Den Haag. Het gemeentelijke vergunningstelsel lijkt er wel toe te leiden dat de kwaliteit van de legale kamerbewoning de afgelopen jaren is toegenomen.