Gepubliceerd op:

Op zowel regionaal als lokaal niveau geeft het onderzoek inzicht in of de woningvoorraad nu en in de toekomst aansluit bij de behoefte van de verschillende (corporatie)doelgroepen en de huidige nieuwbouwplannen.