Gepubliceerd op:

De Vereniging voor bouwondernemers en ontwikkelaars constateerde dat de prognoses van de omvang van de Nederlandse bevolking tot 2040 verschillen. Voor de woningbouwprogrammering op kortere en langere termijn kan dit grote  gevolgen hebben. NVB heeft RIGO gevraagd de achtergronden van deze verschillen te belichten en relevante aannames te beoordelen.

Bevolkings- en huishoudensprognoses van de afgelopen jaren komen voor 2040  steeds uit op hogere aantallen, met name als gevolg van langere levensduur en buitenlandse migratie. Met enkele meer actuele aannames is de huishoudensgroei en de woningbehoefte nog weer groter dan verwacht. De woningbouwplanning lijkt achter de feiten aan te lopen door met minder actuele behoeftecijfers te werken en te vergeten dat voor nieuwe locaties niet van 100% maar 130% van de behoefte moet worden uitgegaan vanwege planvertraging en planuitval.