Gepubliceerd op:

In opdracht van l’escaut en Zeeuwland heeft RIGO de actuele situatie in de gemeente Vlissingen onderzocht en de verwachtingen voor de toekomst op basis van integrale toekomstscenario’s. Daarbij zijn zes woongebieden in de gemeente Vlissingen onderscheiden.