Gepubliceerd op:

RIGO heeft in het verleden diverse woningmarktonderzoeken in Breda uitgevoerd in opdracht van de gemeente en de corporaties. De studie Doelgroepen en woonlastenonderzoek Breda uit 2016 is de laatste uit deze reeks. De gemeente en corporaties hadden behoefte aan een actualisatie van dit onderzoek, waarbinnen ook een aantal nieuwe thema’s aandacht moesten krijgen. Het onderzoek vormt de onderlegger voor het woningbouwprogramma van de gemeente Breda, het beleid van de corporaties en de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties.