Gepubliceerd op:

Daarbij is weergegeven hoeveel huurders meer kwijt zijn aan woonlasten dan de in het onderzoek gehanteerde norm, en wat de bestedingsruimte van huurders is. Ook is er onderzocht hoe groot de benodigde omvang van de betaalbare huurvoorraad in de gemeenten nu en in de toekomst moet zijn om de doelgroepen passend te kunnen huisvesten.