Gepubliceerd op:

Daarnaast zijn in dit onderzoek ook de effecten van de extramuralisering van zorgdoelgroepen, de huisvestingsopgave voor statushouders en de consequenties van het passend toewijzen in beeld gebracht.