Gepubliceerd op:

Het aantal studenten aan het hoger onderwijs stijgt al jaren. Voorlopig vlak die trend niet af. Het aantal studenten aan het hoger onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs) stijgt al jaren. Jongeren blijven steeds langer doorleren en er is ook een gestage toestroom studenten uit het buitenland. Die trends gaan een keer afvlakken, maar voorlopig is daar nog geen sprake van. In de studentensteden leidt dit tot een groeiende huisvestingsbehoefte. In Amsterdam groeit het aantal studenten al sinds 2005 meer dan evenredig. Ook het aanbod aan studentenhuisvesting neemt toe, maar het einde aan de behoefte is nog niet in zicht. In 2010 maakte RIGO in opdracht van de Amsterdamse onderwijsinstellingen een visiedocument, getiteld ‘Studeren in de Topstad’. We voorzagen toen in ieder geval tot 2015 een verdere toename van het aantal studenten in Amsterdam. Recent zijn deze verwachtingen geactualiseerd en doorgetrokken tot het jaar 2018. Als we aannemen dat het ‘marktaandeel’ van het Amsterdamse hoger onderwijs blijft toenemen dan zijn de komende jaren nog duizenden extra eenheden nog om deze aanwas te accommoderen.