Gepubliceerd op:

We brachten het functioneren van de woningmarkt in Gooise Meren in beeld in de vorm van een overzichtelijke dia-set. Eerst keken we naar de huidige situatie op de woningmarkt, meer in het bijzonder naar de woningvoorraad, bevolking, het aanbod en de vraag. Deze elementen gaven ons inzicht in de kansen die verschillende doelgroepen hebben. Deze worden tenslotte bepaald door de woonsituatie (woont men naar wens?) en de woonruimteverdeling (welke kansen zijn er om te verhuizen?).

Vervolgens richten we de blik op de toekomst: welke ontwikkelingen komen op Gooise Meren af en wat betekenen die voor de positie van de verschillende doelgroepen op de woningmarkt? Aan de vraagkant van de woningmarkt keken we vooral naar de demografische en economische ontwikkelingen op basis van het WiMRA-onderzoek. Aan de aanbodkant hebben we het voorgenomen beleid van gemeente en woningcorporaties in beeld gebracht.

In het onderzoekstraject ging het enerzijds om de verwachtingen op basis van de cijfers, maar vooral ook over de duiding hiervan en de verwachtingen van alle betrokkenen. Daarom hebben we de gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers in elke stap van het onderzoek meegenomen in de onderzoeksmatige  keuzes die we hebben gemaakt, de aannames die ten grondslag liggen aan onze verwachtingen, de duiding van de resultaten en de uiteindelijke conclusies. Zo is een gezamenlijke basis voor nieuwe prestatieafspraken ontstaan.