Gepubliceerd op:

Corporatie Wonen Limburg heeft behoefte aan inzicht hoe de buurten en wijken in Limburg er voor staan, bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het opstellen van wijkvisies en bij het prioriteren van beleidsinspanningen. RIGO heeft daarvoor het diagnose-instrument ‘gebiedsprofielen’ beschikbaar. Dit instrument is in 2016 op maat aangepast aan de behoeften van Wonen Limburg, in 2018 hebben wij de gegevens geactualiseerd. En ook dit jaar is RIGO heeft er een update plaatsgevonden. Ieder jaar proberen wij het instrument te verbeteren in overleg met Wonen Limburg.

De volgende thema’s komen terug in de buurtprofielen:

 • Jongeren
 • Inkomen
 • Opleidingsniveau
 • Veiligheid
 • Passende huisvesting
 • Voorzieningen
 • Ouderen
 • Bijstand & WW
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Vrijwilligerswerk
 • Verengingsleven
 • Woningprijs
 • Huurwoningen
 • Leegstand
 • Huishoudenssamenstelling